Borstvoedingsbeleid

wieg Wij hanteren het borstvoeding beleid:

  • zij een beleid t.a.v. borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
  • alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
  • alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van het geven van borstvoeding
  • moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven
  • aan (aanstaande) moeders uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden
  • pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  • moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven ("rooming-in")
  • borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
  • aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
  • borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat (aanstaande) moeders bij het beëïndigen van de zorg naar deze groepen verwezen wordenZorg voor borstvoedings Certificaat Kenniscentrum Kraamzorg Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Co÷peratie Kraamzorggroep U.A. Co÷peratie Kraamzorggroep U.A. Co÷peratie Kraamzorggroep U.A.


Met hartelijke groet,
Marleen, Kraamzorg de Paddestoel ..